ΕΣΚΑ

Λήξη Δηλώσεων Συμμετοχής Πρωταθλημάτων & Κυπέλλων ΕΣΚΑ

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υπενθυμίζουμε ότι οι Δηλώσεις Συμμετοχής για τα Πρωταθλήματα & Κύπελλα της ΕΣΚΑ λήγουν την Τετάρτη 19/06.

Όσα σωματεία δεν έχουν καταβάλλει ακόμα τις δηλώσεις και τα παράβολα συμμετοχής παρακαλούνται να τις υποβάλλουν μέχρι και την προκαθορισμένη ημερομηνία, αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτές.

Για την ΕΣΚΑ,
Ο Γεν. Γραμματέας & Πρόεδρος Επιτροπής Πρωταθλήματος
Γιώργος Κομπορόζος