ΕΣΚΑ

Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων ΕΟΚ 2019-2020

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ακολουθεί σε μορφή εγγράφου pdf η Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Ε.Ο.Κ 2019-2020:

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2019-2020