ΕΣΚΑ

Ανακοίνωση για Θεώρηση Κάρτας Υγείας Αθλητών

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επισημαίνουμε στα σωματεία-μέλη μας, αλλά και στους διαιτητές-κριτές που ορίζονται στους αγώνες που αφορούν την Ένωσή μας ότι

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή θεωρείται  ΜΟΝΟ από Ιατρούς Καρδιολόγους μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ιδιότητα. Ταυτόχρονα μπορεί να θεωρηθεί και από ιατρούς λοιπόν ειδικοτήτων, αφού λάβουν την σχετική πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ).

Για το λόγο αυτό, εφόσον η σφραγίδα του ιατρού που υπογράφει την Κάρτα Υγείας αναφέρει  την συγκεκριμένη πιστοποίηση (ΕΚΑΕ), η θεώρηση της Κάρτας είναι έγκυρη και ο αθλητής/τρια έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα.