ΕΣΚΑ

Γενική Συνέλευση & Αρχαιρεσίες ΕΟΚ

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ακολουθεί σε έγγραφο pdf η Πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση & τις Αρχαιρεσίες της Ε.Ο.Κ, καθώς και οδηγίες για την διεξαγωγή τους:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ-ΕΟΚ.pdf