ΕΣΚΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Συγκροτήσεις και Δραστηριότητες των ΕπιτροπώνΕπιτροπή Υποστήριξης των Σωματείων

ΕπικεφαλήςΤριανταφυλλιά Δασκαλάκη
ΜέλοςΑσημίνα Κράνη
ΜέλοςΕλισσάβετ Χατζηαγγέλη Φάσουρα
ΜέλοςΦώτης Τσώνης
ΜέλοςΝίκος Βαρελάς

Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή:

 • Εισηγείται στο ΔΣ για πάσης φύσεως θέματα και πρόβλημα που χρήζουν λύσεις συλλογικής αντιμετώπισης έναντι σε δημόσιες διοικητικές και οικονομικές αρχές.
 • Προτείνει νομικές και διαχειριστικές συμβουλές για διάφορα τρέχοντα ζητήματα των σωματείων, όπως τροποποιήσεις των καταστατικών, χορήγηση αθλητικής αναγνώρισης, εγγραφή στο μητρώο των αθλητικών σωματείων της ΓΓΑ και άλλα.
 • Εισηγείται στο ΔΣ για επιμορφωτικές δράσεις των διοικητικών στελεχών και των παραγόντων για σημαντικά θέματα οργάνωσης και διοίκησης των σωματείων.
 • Εισηγείται στο ΔΣ για κάθε είδους συνδιοργανώσεων της ΕΣΚΑ με τα σωματεία.

Επιτροπή Καλαθοσφαιρικών Εγκαταστάσεων

Επικεφαλής: Θεόδωρος Λιβάνιος.
Μέλη: Βασίλης Κωσταντακόπουλος, Βασίλης Νιάρχος, Κωσταντίνος Χουλιάρας και Γιώργος Καράμπελας.

Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή:

 • Καταγράφει και διερευνά όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των καλαθοσφαιρικών εγκαταστάσεων που φιλοξενούν προπονήσεις, εκδηλώσεις και αγώνες των σωματείων μελών της Ένωσης.
 • Εισηγείται στο ΔΣ για τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών σε υπαίθριες και κλειστές καλαθοσφαιρικές εγκαταστάσεις, ανάλογα με τον αριθμό των ενεργών καλαθοσφαιριστριών και καλαθοσφαιριστών σε όλες τις ηλικίες.
 • Συντάσσει και εισηγείται στο ΔΣ για τον στρατηγικό σχεδιασμό των προσπαθειών αναβάθμισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε αγώνες σχετικά με τις καλαθοσφαιρικές εγκαταστάσεις που φιλοξενούν αγώνες της Ένωσης.
 • Εισηγείται στο ΔΣ για πάσης φύσεως θέματα ασφάλειας αγώνων τα οποία έχουν σχέση με τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Επικεφαλής: Δημήτρης Ευαγγέλου.
Μέλη: Βασίλης Γεράσιμος Ζαβιτσάνος και Θοδωρής Φαράζογλου.

Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή:

 • Συντάσσει και εισηγείται στο ΔΣ τον στρατηγικό σχεδιασμό και τους βασικούς άξονες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ένωσης, όπως οι ηλεκτρονικές διαδικασίες, η κάλυψη αγώνων, οι ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, η online παρουσία και άλλα.
 • Εισηγείται στο ΔΣ για πάσης φύσεως θέματα του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως σχεδίαση και λειτουργία ιστοσελίδας, κοινωνικών δικτύων, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, live streaming αγώνων, στατιστικά, ηλεκτρονικό φύλλο αγώνων, τηλεδιασκέψεις, προγράμματα επικοινωνιών, σύγχρονοι ψηφιακοί μέθοδοι παροχής χορηγικών προγραμμάτων και άλλα.
 • Συνεργάζεται με την αντίστοιχη επιτροπή της ομοσπονδίας για την ψηφιακή ενοποίηση της ομοσπονδίας με την Ένωση, με παροχή από την ομοσπονδία όλων των ενιαίων προγραμμάτων,
  λογισμικών και τεχνικής υποστήριξης.
 • Εισηγείται στο ΔΣ για πάσης φύσεως θέματα στατιστικών και δεδομένων των δραστηριοτήτων της Ένωσης

Επιτροπή Εμπορικής Ανάπτυξης & Χορηγιών

Επικεφαλής: Παρασκευή Βάσσου
Μέλη: Φώτης Τσώνης, Τάσος Δελημπαλταδάκης, Θοδωρής Φαράζογλου και Βασίλης Νιάρχος.

Η Επιτροπή Εμπορικής Ανάπτυξης & Χορηγιών είναι μία μόνιμη επιτροπή και απαρτίζεται από πέντε μέλη.

Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή:

 • Εισηγείται στο ΔΣ σχετικά με την χορηγική στρατηγική που θα μπορεί να υιοθετήσει η Ένωση και επεξεργάζεται σχετικές προτάσεις για την αποτελεσματικότητα αυτής της στρατηγικής.
 • Εισηγείται στο ΔΣ χορηγικές προτάσεις με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις.
 • Επεξεργάζεται προτάσεις και εισηγείται στο ΔΣ για τρόπους καλύτερους τρόπους επικοινωνίας, όπως δημόσιων σχέσεων, δημοσιότητας, διαφήμισης ή άλλων προωθητικών ενεργειών.
 • Παρακολουθεί και τελικά προτείνει αποτελεσματικές ενέργειες τόσο για την λειτουργία της ιστοσελίδας της Ένωσης όσο και για την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τις
  δράσεις της Ένωσης.

Οικονομική Επιτροπή

Επικεφαλής: Φώτης Τσώνης.
Μέλη: Ελισσάβετ Χατζηαγγέλη Φάσουρα και Άγγελος Τάσκος.

Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή:

 • Εισηγείται στο ΔΣ για την κάθε είδους εισφορά ή επιχορήγηση ή συμμετοχή ή πληρωμή υπηρεσιών ή τελών των σωματείων ή άλλων φορέων ή προσώπων και όλων των άλλων ενδιαφερόμενων μερών προς την Ένωση.
 • Συντάσσει προτάσεις για το αναγκαίο ύψος της ετήσιας επιχορήγησης από την ομοσπονδία
 • Συντάσσει προτάσεις αλλά και συντονίζει κάθε είδους προσπάθεια και ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την εξεύρεση οποιασδήποτε μορφής χρηματοδότησης ή επιχορήγησης ή χορηγίας, τόσο προς την Ένωση, όσο και προς τα σωματεία και τα ενδιαφερόμενα μέρη της Ένωσης.
 • Εισηγείται στο ΔΣ, για κάθε σχετικό θέμα με τα έσοδα της Ένωσης, όπως για την οικονομική και διαχειριστική διαφάνεια, για την ορθότητα και πληρότητα των διαδικασιών και εγγράφων των εσόδων-εισπράξεων, για την τήρηση των σχετικών λογιστικών αρχείων και άλλα.
 • Συντάσσει και εισηγείται στο ΔΣ το σχέδιο του προϋπολογισμού και παρακολουθεί την εκτέλεσή του.
 • Εισηγείται στο ΔΣ για την κάθε είδους διαδικασία προμηθειών, πληρωμών και τυχόν άλλων ενταλμάτων ή σχετικών δικαιολογητικών
 • Εισηγείται στο ΔΣ για τις διαδικασίες υποβολής των μηνιαίων καταστάσεων εσόδων και εξόδων προς έγκριση στο ΔΣ
 • Εισηγείται στο ΔΣ για κάθε είδους μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση, σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης που αφορούν τα έξοδα.

Επιτροπή Πρωταθλημάτων Γυναικών και Ανδρών

Επικεφαλής: Νίκος Βαρελάς.
Μέλη: Βασίλης Μουκουβίνας, Κωσταντίνος Δελλής, Ηλίας Καλφακάκος, Ηλίας Τσίντζας, Αικατερίνη Θειακού Σπίνου, Γιώργος Δανόπουλος, Όλγα Καββαδία, Κώστας Μαχαίρας και Δημήτρης Ευαγγέλου.

Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή:

 • Συντάσσει και εισηγείται στο ΔΣ για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τις ειδικές προκηρύξεις των πρωταθλημάτων γυναικών και ανδρών καθώς και των κυπέλλων γυναικών και ανδρών, όπως τα συστήματα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, οι υποχρεώσεις των διαγωνιζόμενων σωματείων, οι δικαιούμενοι συμμετοχής αθλητές, τα παραπτώματα και τις κυρώσεις τους και άλλα.
 • Συντάσσει και εισηγείται στο ΔΣ για τις προτάσεις της ΕΣΚΑ προς την ΕΟΚ, για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τον κανονισμό μεταγραφών καθώς και των σχετικών γενικών προκηρύξεων της ΕΟΚ.
 • Εισηγείται στο ΔΣ για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου των πρωταθλημάτων γυναικών και ανδρών καθώς και των κυπέλλων γυναικών και ανδρών, όπως αναβολή αγώνων, καταγγελιών, ασφάλειας αγώνων και άλλα.

Επιτροπή Πρωταθλημάτων Κοριτσιών

Επικεφαλής: Βασίλης Κωνσταντακόπουλος
Μέλη: Γιάννης Χατζόπουλος, Μιχάλης Ξινόγαλος και Κυριάκος Κυριόγλου.

Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή:

 • Συντάσσει και εισηγείται στο ΔΣ για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τις ειδικές προκηρύξεις των πρωταθλημάτων νεανίδων, κορασίδων, παγκορασίδων, Junior κοριτσιών, μίνι κοριτσιών και προμίνι κοριτσιών, όπως τα συστήματα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, οι υποχρεώσεις των διαγωνιζόμενων σωματείων, οι δικαιούμενοι συμμετοχής αθλητές, τα παραπτώματα και τις κυρώσεις τους και άλλα.
 • Συντάσσει και εισηγείται στο ΔΣ για τις προτάσεις της ΕΣΚΑ προς την ΕΟΚ, για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τον κανονισμό μεταγραφών καθώς και των σχετικών γενικών προκηρύξεων της ΕΟΚ.
 • Εισηγείται στο ΔΣ για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου των πρωταθλημάτων νεανίδων, κορασίδων, παγκορασίδων, Junior κοριτσιών, μίνι κοριτσιών και προμίνι κοριτσιών, όπως αναβολή αγώνων, καταγγελιών, ασφάλειας αγώνων και άλλα.

Επιτροπή Πρωταθλημάτων Αγοριών

Επικεφαλής: Γεράσιμος Ζαβιτσάνος.
Μέλη: Θεόδωρος Πανταζής, Νίκος Χαρτοματσίδης, Θεόδωρος Λειβάνιος, Παναγιώτης Μουντάνος και Όλγα Καββαδία .

Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή:

 • Συντάσσει και εισηγείται στο ΔΣ για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τις ειδικές προκηρύξεις των πρωταθλημάτων εφήβων, παίδων, παμπαίδων, Junior αγοριών, μίνι αγοριών και προμίνι αγοριών, όπως τα συστήματα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, οι υποχρεώσεις των διαγωνιζόμενων σωματείων, οι δικαιούμενοι συμμετοχής αθλητές, τα παραπτώματα και τις
  κυρώσεις τους και άλλα.
 • Συντάσσει και εισηγείται στο ΔΣ για τις προτάσεις της ΕΣΚΑ προς την ΕΟΚ, για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τον κανονισμό μεταγραφών καθώς και των σχετικών γενικών προκηρύξεων της ΕΟΚ.
 • Εισηγείται στο ΔΣ για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου των πρωταθλημάτων νεανίδων, κορασίδων, παγκορασίδων, Junior κοριτσιών, μίνι κοριτσιών και προμίνι αγοριών, όπως αναβολή αγώνων, καταγγελιών, ασφάλειας αγώνων και άλλα.

Επιτροπή Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγοριών

Επικεφαλής: Νίκος Βαρελάς
Μέλη: Νεκτάριος Κοκοτσάκης, Γεράσιμος Ζαβιτσάνος, Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, Γιώργος Κατρίστης, Γιάννης Καναρέλης, Όλγα Καββαδία.

Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή:

 • Εισηγείται στο ΔΣ για ένα σύγχρονο Αναπτυξιακό – Αθλητικό- Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μεταξύ της Ένωσης και των Ερασιτεχνικών Σωματείων, σε συνεργασία με την ομοσπονδία, με στρατηγικό σχεδιασμό, αξίες, αρχές και συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, που θα οδηγήσουν στην ποιοτική αναβάθμιση των ακαδημιών των συλλόγων, όπως οι κανόνες και οι κώδικες δεοντολογίας, για συμμετοχή, διασκέδαση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και απόλαυση της αίσθησης ανταγωνισμού και άλλα.
 • Εισηγείται στο ΔΣ για την διάρθρωση των ηλικιακών ομάδων του αναπτυξιακού προγράμματος αγοριών, καθώς επίσης και για τους κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται κατά την διάρκεια των αγώνων για να φτάσουν οι καλαθοσφαιριστές σε υψηλά επίπεδα απόδοσης.
 • Συνεργάζεται με την αντίστοιχη επιτροπή της ομοσπονδίας για την δημιουργία της Ελληνικής Σχολής Καλαθοσφαίρισης και την σύνταξη και εφαρμογή ενός Play Book, με συγκεκριμένα στοιχεία τεχνικού, αξιακού και προπονητικού επιπέδου και ενός Εθνικού Προγράμματος Ταλέντων.
 • Εισηγείται στο ΔΣ για τον καθορισμό των κριτηρίων και των προσόντων των προπονητών που θα προσληφθούν ή θα συνεργαστούν αλλά και για τον καθορισμό του ρόλου τους, όπως η παρακολούθηση προπονήσεων και αγώνων, η υποστήριξη της ανάπτυξης του παιχνιδιού του Play Book της ομοσπονδίας και άλλα.
 • Εισηγείται στο ΔΣ για τις διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής και τελικής υποστήριξης των αθλητών και των ακαδημιών, τις διαδικασίες συνεργασίας με τους προπονητές των σωματείων, τις διαδικασίες ελέγχου των προγραμμάτων και την βελτίωση της ποιότητάς τους καθώς και για την ανάπτυξη εξωστρέφειας.

Επιτροπή Αναπτυξιακού Κοριτσιών

Επικεφαλής: Βασίλης Νιάρχος.
Μέλη: Γιάννης Κατσώνης και Ελισσάβετ Φάσουρα.

Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή:

 • Εισηγείται στο ΔΣ για ένα σύγχρονο Αναπτυξιακό – Αθλητικό- Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μεταξύ της Ένωσης και των Ερασιτεχνικών Σωματείων, σε συνεργασία με την ομοσπονδία, με στρατηγικό σχεδιασμό, αξίες, αρχές και συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, που θα οδηγήσουν στην ποιοτική αναβάθμιση των ακαδημιών των συλλόγων, όπως οι κανόνες και οι κώδικες δεοντολογίας, για συμμετοχή, διασκέδαση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και απόλαυση της αίσθησης ανταγωνισμού και άλλα.
 • Εισηγείται στο ΔΣ για την διάρθρωση των ηλικιακών ομάδων του αναπτυξιακού προγράμματος κοριτσιών, καθώς επίσης και για τους κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται κατά την διάρκεια των αγώνων για να φτάσουν οι καλαθοσφαιρίστριες σε υψηλά επίπεδα απόδοσης.
 • Συνεργάζεται με την αντίστοιχη επιτροπή της ομοσπονδίας για την δημιουργία της Ελληνικής Σχολής Καλαθοσφαίρισης και την σύνταξη και εφαρμογή ενός Play Book για κορίτσια, με συγκεκριμένα στοιχεία τεχνικού, αξιακού και προπονητικού επιπέδου και ενός Εθνικού Προγράμματος Ταλέντων.
 • Εισηγείται στο ΔΣ για τον καθορισμό των κριτηρίων και των προσόντων των προπονητών που θα προσληφθούν ή θα συνεργαστούν αλλά και για τον καθορισμό του ρόλου τους, όπως η παρακολούθηση προπονήσεων και αγώνων, η υποστήριξη της ανάπτυξης του παιχνιδιού του Play Book της ομοσπονδίας και άλλα.
 • Εισηγείται στο ΔΣ για τις διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής και τελικής υποστήριξης των αθλητριών και των ακαδημιών, τις διαδικασίες συνεργασίας με τους προπονητές των σωματείων, τις διαδικασίες ελέγχου των προγραμμάτων και την βελτίωση της ποιότητάς τους καθώς και για την ανάπτυξη εξωστρέφειας

Επιτροπή Ανάπτυξης του 3Χ3

Επικεφαλής: Νίκος Βαρελάς.
Μέλη: Βασίλης Νιάρχος, Βούλα Βάσσου, Κώστας Κριμιτζάκης, και Γιώργος Γλύκας.

Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή:

 • Συντάσσει και εισηγείται στο ΔΣ το στρατηγικό σχέδιο και τους στόχους ανάπτυξης του αγωνίσματος 3Χ3, όπως αύξηση του αριθμού των αθλητών, προώθηση κουλτούρας, συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, εξασφάλιση ευημερίας των ερασιτεχνικών σωματείων με πρόσθετους πόρους κα
 • Εισηγείται στο ΔΣ για κάθε μορφής σχετικές ενημερώσεις, ημερίδες, επιμορφώσεις, σεμινάρια, ενημερωτικές καμπάνιες κα
 • Εισηγείται στο ΔΣ για διοργανώσεις και συνδιοργανώσεις με τα σωματεία και άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, ειδικά κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών
 • Εισηγείται στο ΔΣ για το αναπτυξιακό πρόγραμμα του 3Χ3
 • Συνεργάζεται με την αντίστοιχη επιτροπή της ομοσπονδίας για την παροχή στα σωματεία γηπέδων, υλικών, τεχνογνωσίας, προβολή, προώθηση και τυχόν κεντρικούς χορηγούς.

Επιτροπή σύνταξης Κανονισμών, Κωδίκων Δεοντολογίας και τροποποίησης του Καταστατικού

Επικεφαλής: Τριανταφυλλιά Δασκαλάκη.
Μέλη: Έλενα Σκόπα, Γιώργος Κατρίτσης, Αικατερίνη Θειακού Σπίνου και ο Βασίλης Ντάκουρης

Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή:

 • Θα πραγματοποιήσει όλες τις διαδικασίες διαβούλευσης, συζήτησης, σύνταξης και τελικά θα εισηγηθεί στο ΔΣ για την τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης, όχι μόνο για την εναρμόνισή τους με την κείμενη νομοθεσία αλλά και για θέματα όπως: ασυμβίβαστα και θητείες, ψηφιακές διαβουλευτικές και εκλογικές διαδικασίες, συμμετοχή γυναικών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, οικονομική και διαχειριστική διαφάνειας, αρμοδιότητες και καθήκοντα διοικητικών, στελεχών, μελών Δ.Σ. και επιτροπών και άλλα
 • Θα πραγματοποιήσει όλες τις διαδικασίες διαβούλευσης, συζήτησης, σύνταξης και τελικά θα εισηγηθεί στο ΔΣ για τους Κανονισμούς της Ένωσης, όπως Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού
  Συμβουλίου, Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπών, Κανονισμός Προσωπικού, Κανονισμός Προμηθειών, Κανονισμός Σύγκρουσης Συμφερόντων, Κανονισμός Παραπόνων και Καταγγελιών
  και άλλα.
 • Θα πραγματοποιήσει όλες τις διαδικασίες διαβούλευσης, συζήτησης, σύνταξης και τελικά θα εισηγηθεί στο ΔΣ για την τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης, όπως Κώδικες Δεοντολογίας για την ηθική και σωματική ακεραιότητα των αθλητών, για τους προπονητές, για τους αθλητές, για τους διαιτητές, για τους γονείς, για τους παράγοντες, για τους δημοσιογράφους, για τους εκπροσώπους των αθλητών, και άλλοι, τόσο σε επίπεδο συλλόγων, αλλά και ξεχωριστά για τα κλιμάκια της Ένωσης.

Επιτροπή Συνεργασίας με Θεσμούς και Οργανισμούς

Επικεφαλής: Βασίλης Ντάκουρης.
Μέλη: Τριανταφυλλιά Δασκαλάκη, Μαρία Καρακλιούμη, Κώστας Κριμιτζάκης και Αλεξάνδρα Τούτουζα Παπαστάμου.

Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή θα πραγματοποιεί διαδικασίες επικοινωνίας, συζήτησης, διαβούλευσης, σύνταξης και τελικά θα εισηγηθεί στο ΔΣ για σχέδια δράσεων και συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Τουρισμό, ΓΓΑ, Δήμοι, Σύνδεσμοι, ΜΚΟ, Αθλητικοί Φορείς, Εταίροι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και φορείς ή οργανισμούς άλλων ενδιαφερόμενων μερών της Ένωσης


Επιτροπή Κοινωνικής Ευθύνης

Επικεφαλής: Βασίλης Ντάκουρης.
Μέλη: : Νίκος Φραγκούλης, Βασίλης Σταθόπουλος και Αικατερίνη Θειακού Σπίνου.

Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή:

 • Εισηγείται στο ΔΣ για την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής ευθύνης για κοινωνικά ζητήματα, όπως της καταπολέμησης των διακρίσεων, της σεξουαλικής παρενόχλησης, του ντόπινγκ και των προσυνεννοημένων αγώνων, καθώς επίσης και της προώθησης της διπλής σταδιοδρομίας των αθλητών, του μπάσκετ για όλους και της κοινωνικής ένταξης μέσω του αθλητισμού.
 • Εισηγείται στο ΔΣ για το πλαίσιο Αιγίδας της ΕΣΚΑ, όπως για τα κριτήρια αξιολόγησης της αίτησης παραχώρησης Αιγίδας, για τα κριτήρια επιλεξιμότητας του φορέα, για τους όρους  παραχώρησης της Αιγίδας και άλλα.
 • Εισηγείται για τα χαρακτηριστικά της δημιουργίας πλατφόρμας καλών πρακτικών των σωματείων της Ένωσης, για την ανάδειξη αλλά και τον πολλαπλασιασμό αυτών των πρακτικών.
 • Εισηγείται στο ΔΣ για σχετικές συνεργατικές δράσεις με κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς οργανισμούς
 • Παρακολουθεί και προτείνει για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν, είτε την δημιουργία κανονισμών, στους οποίους θα προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες υποβολής και διερεύνησης παραπόνων ή καταγγελιών, είτε την συγκρότηση και τήρηση κωδίκων δεοντολογίας


Δείτε την Ανακοίνωση συγκρότησης πέντε Επιτροπών

Δείτε την Ανακοίνωση συγκρότησης εννέα Επιτροπών