ΕΣΚΑ

Ειδική Αθλητική Αναγνώριση Σωματείων

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε τα δικαιολογητικά για την επικαιροποίηση της Αθλητικής Αναγνώρισης κατηγορίας Α1 και Α2 στα παρακάτω έγγραφα:

Α1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Α2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ