ΕΣΚΑ

Ρύθμιση Ζητημάτων Διακριθέντων Αθλητών

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ακολουθούν σε συνημμένα αρχεία η Νομοθετική Ρύθμιση για τους Διακριθέντες Αθλητές καθώς και ο υπ αριθμ. 4625 Νόμος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

Νομοθετική ρύθμιση διακριθέντων αθλητών

NOMOS 4625-2019 FEK 139-A-31-08-2019