ΕΣΚΑ

Ανακοίνωση για Φιλικά-Τουρνουά Σωματείων

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία-μέλη μας ότι, βάσει των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ και της Ε.Σ.Κ.Α και των Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων της ΕΣ.Κ.Α, οι φιλικοί αγώνες και τα τουρνουά (όλων των τμημάτων των σωματείων) που θέλουν να χρησιμοποιήσουν διαιτητή-κριτή, αυτοί θα πρέπει υποχρεωτικά να ορίζονται από την ΚΕΔ/ΕΣΚΑ (κ. Χρήστος Αντερριώτης).

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση διαιτητών-κριτών από άλλες Ενώσεις ή μη ενεργών, εφόσον οι αγώνες διεξάγονται σε γήπεδα που βρίσκονται στην περιφέρεια αρμοδιότητας της ΕΣΚΑ.

Διευκρινίζεται ότι, όταν η γηπεδούχος ομάδα του φιλικού συμμετέχει στα πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών, οι διαιτητές-κριτές ορίζονται από την ΚΕΔ/ΕΟΚ.