ΕΣΚΑ

Προκήρυξη Τουρνουά Νέων Γυναικών 2019-2020

Εχει δημοσιευτεί σε ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ακολουθεί σε μορφή εγγράφου pdf η Προκήρυξη για το Τουρνουά Νέων Γυναικών 2019-2020:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019-2020

Επισυνάπτεται και η φόρμα δήλωσης συμμετοχής:

ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΣΚΑ-2019-20