ΕΣΚΑ

Προκήρυξη Τουρνουά Προμίνι 2019-2020

Εχει δημοσιευτεί σε ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ακολουθούν σε μορφή εγγράφων pdf η προκήρυξη για το Τουρνουά Προμίνι (αγοριών γεννημένων 2008 και νεότερων) αγωνιστικής περιόδου 2019-2020.

Η λήξη δηλώσεων συμμετοχής του Τουρνουά είναι την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΙΝΙ 2019-2020

Επισυνάπτεται και σε μορφή Word η φόρμα δήλωσης συμμετοχής για το Τουρνουά:

ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΣΚΑ-2019-20