ΕΣΚΑ

Επιστολή για Χρήση Αθλητικών Εγκαταστάσεων & Μητρώο ΓΓΑ

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επισυνάπτεπται σε μορφή αρχείου pdf η επιστολή προς τους αρμόδιους Υφυπουργούς και  Προέδρους Δήμων, Ενώσεων & Περιφερειών σχετικά με την χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων & εγγραφής στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων ΓΓΑ:

/2021/02/2021-επιστολή-προς-υπουργούς-και-προέδρους.pdf