ΕΣΚΑ

ΦΕΚ 1670/Β/23-4-2021- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ακολουθεί σε μορφή εγγράφου pdf το ΦΕΚ 1670/Β/23-4-2021 που μας προωθήθηκε από την Ε.Ο.Κ με τον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών για την χορήγηση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης σε σωματείο, για άθλημα που καλλιεργεί:
ΦΕΚ_1670_23_4_2021.pdf