ΕΣΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΣΚΑ

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Κ.Α. με υψηλό αίσθημα ευθύνης και για τη διασφάλιση της διεξαγωγής της Γ.Σ. και των αρχαιρεσιών, εναρμονίζοντας τις αποφάσεις της, σύμφωνα με την νομοθεσία και τις αποφάσεις της Πολιτείας, ενημερώνει τα μέλη-σωματεία της Ένωσής μας ότι η Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες που έχουν προκηρυχθεί για την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, θα διεξαχθούν με ψηφιακά μέσα μέσω σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας και για την εκλογή των μελών των καταστατικών οργάνων με τη διενέργεια ηλεκτρονικών ψηφοφοριών μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από το «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.».

Αναλυτικότερα:

Βιώνοντας μια δύσκολη περίοδο για την ελληνική καλαθοσφαίριση και λόγω της συνεχιζόμενης επιδημιολογικής κατάστασης, των σχετικών επικαιροποιημένων αποφάσεων της Πολιτείας για την αντιμετώπιση του Covid-19, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Κ.Α. (υπ.αριθμ.49/4-6-2021) αποφάσισε ομόφωνα  την αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών της Ε.Σ.Κ.Α. με ψηφιακά μέσα και με το ηλεκτρονικό σύστημα ΄΄ ΖΕΥΣ΄΄, βάσει της κείμενης Νομοθεσίας, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα να μην διεξαχθούν οι εκλογές της ΄Ενωσής μας στην προκαθορισμένη ημερομηνία της 28 Ιουνίου 2021, στην κλειστή αθλητική εγκατάσταση που είχαν ορισθεί αρχικά (υπ.αριθμ. 47/12-5-2021), λόγω της υπέρβασης του ορίου συμμετοχής των ατόμων σε κλειστό χώρο.

Τις επόμενες ημέρες τα μέλη-σωματεία μας, θα ενημερωθείτε λεπτομερώς λαμβάνοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνσή σας (email) σχετικές οδηγίες και πληροφορίες για τις διαδικασίες.

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Κ.Α.

Link για Βίντεο ΖΕΥΣ: