ΕΣΚΑ

Ενημέρωση για Γενική Συνέλευση ΕΣΚΑ

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΑ

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2021

 

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Σ.Κ.Α.

 

Σύμφωνα με προηγούμενες ανακοινώσεις, υπενθυμίζουμε στα μέλη-σωματεία της Ε.Σ.Κ.Α για την συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, εκπροσωπούμενα από τους νόμιμα διορισμένους εκπροσώπους (σύμφωνα με το Ν.2725/1999 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Νόμο 4726/20, το Ν. 4603/2019 και του Καταστατικού της Ε.Σ.Κ.Α.).

Ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και κατόπιν σχετικών ενεργειών προετοιμασίας που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

 

1.Την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του ψηφιακού συστήματος «ΖΕΥΣ», τεστ εξοικείωσης ηλεκτρονικών εκλογών (voting test). Θα λάβετε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση σχετικό σύνδεσμο (Link).

 

2. Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Δευτέρα 28 Ιουνίου και ώρα 16:00 μ.μ. διαδικτυακά με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω ψηφιακών μέσων και οι εγκρίσεις των σχετικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα διεξαχθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ψηφιακού συστήματος «ΖΕΥΣ». Θα λάβετε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση σχετικό σύνδεσμο (Link).

 

3.Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου, δεκατεσσάρων (14) τακτικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή (3) τακτικών Μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή, θα διεξαχθούν στις 17:30 μ.μ., αμέσως μετά την Γενική Συνέλευση και μέσω του ψηφιακού συστήματος «ΖΕΥΣ». Θα λάβετε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση σχετικό σύνδεσμο (Link).

 

4.Τα μέλη-σωματεία της ΕΣΚΑ για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής τόσο στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης όσο και των αρχαιρεσιών θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις και να έχουν καταβάλει τις ετήσιες συνδρομές προς την Ένωση, έως την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021.

 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                         

                  Ι.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ                     ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑΚΟΥ-ΣΠΙΝΟΥ