ΕΣΚΑ

Γενική & Τροποποιητική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Ε.Ο.Κ 2021-2022

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ακολουθούν σε μορφή εγγράφου pdf η Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Ε.Ο.Κ αγωνιστικής περιόδου 2021-2022, καθώς και η Τροποποιητική της:
ΓΕΝΙΚΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ-2021-22.pdf

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.pdf