ΕΣΚΑ

Συγκρότηση Επιτροπών

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το παρακάτω έγγραφο pdf περιλαμβάνει τις πέντε πρώτες επιτροπές που συστάθηκαν από το Δοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Κ.Α, τα μέλη τους καθώς και ο σκοπός-λειτουργία τους:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΤΩΝ-ΠΡΩΤΩΝ-5-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ-ΕΣΚΑ.pdf