ΕΣΚΑ

Κοινοποίηση Νόμου 4825

Εχει δημοσιευτεί σε ΔΙΑΦΟΡΑ

Ακολουθεί σε μορφή pdf ο Νόμος 4825 , όπου εμπεριέχει το Άρθρο 67 σχετικά με την μεταβατική δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις σωματείων που δεν έχουν αθλητική αναγνώριση και  δεν έχουν εγγραφεί στο αθλητικό μητρώο:
ΝΟΜΟΣ-4825-1.pdf