ΕΣΚΑ

Αποστολή Συγκεντρωτικών Test Covid στην Ε.Σ.Κ.Α

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία-μέλη μας ότι θα πρέπει να στέλνουν στο info@eska.gr τις εβδομαδιαίες καταστάσεις με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των test covid, οι οποίες υπάρχουν στις διευκρινιστικές οδηγίες που δημοσιεύει η Γ.Γ.Α:

 

 

 

 

 

Η αποστολή των ανωτέρω στοιχείων αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της  αθλητικής δραστηριότητας για τα συγκεκριμένα σωματεία και ομοσπονδίες με βάση και την απόφαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στη συνεδρίαση της 22/09/2021.