ΕΣΚΑ

Δημιουργία Τηλεφωνικού Κέντρου

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Στα πλαίσια του εξορθολογισμού του τηλεπικοινωνιακού κόστους και του εκσυγχρονισμού της επικοινωνίας της με τις ομάδες, η ΕΣΚΑ προχώρησε στην διακοπή των 6 κοστοβόρων τηλεφωνικών γραμμών της και στην εγκατάσταση σύγχρονου ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου. Η αλλαγή αυτή θα εξοικονομήσει πόρους οι οποίοι είναι δυνατόν να διοχετευτούν σε άλλες δραστηριότητες της Ένωσης. Οι ψηφιακές αλλαγές ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν με απώτερο σκοπό την διευκόλυνση των σωματείων.

Τα σωματεία θα μπορούν να εξυπηρετούνται στο τηλέφωνο 210 2932220 .

Ο Γεν. Γραμματέας
Άγγελος Τάσκος