ΕΣΚΑ

Διευκρίνηση για Κάρτα Μέλους Ιατρού Αγώνα

Εχει δημοσιευτεί σε ΔΙΑΦΟΡΑ

Διευκρινίζουμε στα σωματεία-μέλη μας, σε διαιτητές και κριτές ότι η κάρτα μέλους στον Ιατρικό Σύλλογο των ιατρών των αγώνων δεν χρειάζεται να είναι ανανεωμένη, καθώς η μη ανανέωση-ενημέρωση της δεν αναιρεί την ιατρική τους ιδιότητα.