ΕΣΚΑ

Διευκρίνηση για Δεύτερη Περίοδο Μεταγραφικής Περιόδου

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σας κοινοποιούμε την επιστολή της Ομοσπονδίας για την Δεύτερη Περίοδο Μεταγραφικής Περιόδου, στην οποία διευκρινίζεται ότι κατά την κατάθεση του ποσού της μεταγραφής, στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία του σωματείου:

HBF-E-7684