ΕΣΚΑ

Παράταση Μεταγραφικής Περιόδου

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημερώνουμε τα σωματεία-μέλη μας ότι κατόπιν απόφασης της Ε.Ο.Κ, η μεταγραφική περίοδος θα παραταθεί έως και 15/02/2022.

Πληροφορίες για τις μεταγραφές από την Ε.Ο.Κ:

HBF-E-7684