ΕΣΚΑ

Διευκρίνηση για συμμετοχή αθλητών από μεταγραφές

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρινίζουμε στα σωματεία-μέλη μας ότι οι αθλητές-τριες που έχουν αποκτηθεί κατά την Δεύτερη Μεταγραφική Περίοδο , έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο στον 2ο γύρο των διοργανώσεων της Ένωσης. Αυτό ισχύει και για τις αναβολές του 1ου γύρου.
Τα σωματεία έχουν την ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω, διαφορετικά θα εφαρμόζονται οι πειθαρχικές διατάξεις του κανονισμού της Ε.Ο.Κ περί αντικανονικής συμμετοχής αθλητή-τριας.

Για την ΕΣΚΑ,
Ο Γεν. Γραμματέας
Α. Τάσκος