ΕΣΚΑ

Προκήρυξη Σχολής Κριτών Σ.Κ.Κ.Α

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Σ.Κ.Κ.Α για Προκήρυξη Σχολής Κριτών:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΡΙΤΩΝ

“Τετάρτη 11-05-2022
Ώρα: 20:20

 

O Σ.Κ.Κ.Α. προκηρύσσει Σχολή Κριτών που θα διεξαχθεί στα γραφεία του Συνδέσμου μας στο ανοιχτό κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α. με ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 06/06/2022.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά στο e-mail του Σ.Κ.Κ.Α. skka77@hotmail.com μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 40 ετών και να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρονται στην αίτηση του Σ.Κ.Κ.Α. που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.skka.gr/kritis.htm

 

Το Δ.Σ. ”