ΕΣΚΑ

Οδηγίες για την Γενική Συνέλευση Ε.Ο.Κ

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ακολουθούν οι οδηγίες για την Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Κ όπως μας κοινοιήθηκαν από την Ομοσπονδία:

Ενόψει της σημερινής (18/05/22) Γενικής Συνέλευσης και μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης , τα τελικά κείμενα έχουν αναρτηθεί και είναι προς ανάγνωση, κατόπιν και των παρατηρήσεων των σωματείων και των λοιπών φορέων. Δείτε τις παρατηρήσεις ΕΔΩ.

Επισημαίνεται ότι η ψηφοφορία για το καταστατικό και για τους κανονισμούς όπως και για την έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού, προϋπολογισμού, θα παραμείνει ανοιχτή από τις 15:30  ως και τις 17:00.

Προς διευκόλυνσή σας επί της διαδικασίας της ψηφοφορίας, θα υπάρξουν στο σύστημα ΖΕΥΣ δεκαεπτά (17) ερωτήσεις επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης,  οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

 

 1.   Έγκριση τροποποίησης Καταστατικού ( ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ¾ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ )
 2.   Έγκριση Γενικού Κανονισμού διοργανώσεων   ( πρωταθλημάτων & κυπέλλου )
 3. Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας
 4. Έγκριση Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού
 5. Έγκριση Κανονισμού αντιντόπινγκ
 6. Έγκριση Κανονισμού εθνικών ομάδων
 7. Έγκριση Κανονισμού εγγραφών – μεταγραφών
 8. Έγκριση Κανονισμού Ελλήνων προπονητών
 9. Έγκριση Κανονισμού προμηθειών
 10. Έγκριση Κανονισμού διαιτησίας
 11. Έγκριση Κανονισμού Αδειοδότησης
 12. Έγκριση Κανονισμού αντιπροσώπων
 13. Έγκριση Απολογισμού 2021
 14. Απαλλαγή Μελών ΔΣ & Εξελεγκτικής Επιτροπής για Απολογισμό ( 13/09/2021 – 31/12/2021 )
 15. Έγκριση Ισολογισμού 2021
 16. Απαλλαγή Μελών ΔΣ & Εξελεγκτικής Επιτροπής για Ισολογισμό ( 13/09/2021 – 31/12/2021 )
 17. Έγκριση Προϋπολογισμού 2022

Ακολουθεί το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης

 

15:00 | Έναρξη

15:00 – 16:00 | Συζήτηση επί του Καταστατικού, των Κανονισμών και λοιπών θεμάτων της ΓΣ

15:00 – 16:00 | Δοκιμαστική Είσοδος στο ΖΕΥΣ – Επίλυση προβλημάτων

16:00 – 17:00 | Ψηφοφορία μέσω ΖΕΥΣ

17:00 | Λήξη Ψηφοφορίας

17:00 – 19:00 | Θέματα προς συζήτηση μετά το πέρας της διαδικασίας της ψηφοφορίας και τοποθέτηση του προέδρου επί των κατωτέρω θεμάτων

 • Κριτήρια Οικονομικής ενίσχυσης σωματείων
 • Αναδιάρθρωση Εθνικών Κατηγοριών & Προοπτική της
 • Ταμείο Στήριξης Σωματείων – Ανάπτυξη & Αλληλεγγύη
 • Πρωταθλήματα Τοπικών Ενώσεων
 • Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Καλαθοσφαίρισης