ΕΣΚΑ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Περιφερειακούς/Ομοσπονδιακούς προπονητές και τεχνικούς συμβούλους σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σας κοινοποιoύμε την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

Θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων Περιφερειακών Προπονητών / Ομοσπονδιακών Προπονητών / ή και Τεχνικών Συμβούλων, σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ 11, όπως και για το πρόγραμμα «Τρίποντα στα Σχολεία» που υπηρετούν στο δημόσιο για το διδακτικό έτος 2022 – 2023» 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης καλεί τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο και απασχολούνται ως προπονητές ή τεχνικοί σύμβουλοι στο χώρο της Καλαθοσφαίρισης και επιθυμούν να αποσπαστούν ως συνεργάτες της ομοσπονδίας, να υποβάλλουν εγγράφως την πρόθεσή τους προκειμένου να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2022 – 2023 στην ΕΟΚ.

Το Πρόγραμμα Τρίποντα στα Σχολεία διοργανώνεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ) και τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας.

Απευθύνεται σε κορίτσια και αγόρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την μύησή τους στην καλαθοσφαίριση και γενικότερα στον αθλητικό τρόπο ζωής.

Το Αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας αφορά, εκτός των άλλων την επικοινωνία, επίσκεψη κλπ των προπονητών στις ακαδημίες των αθλητικών συλλόγων καθ’ όλη της διάρκεια του έτους.

Καθήκοντα

– Επισκέψεις στα Σχολεία που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, ώστε να οργανώσουν και να εκτελέσουν ένα πρόγραμμα ημερήσιων γυμνάσεων με βασικές παιγνιώδεις ασκήσεις, προπαρασκευαστικά παιχνίδια και παιχνίδι 3×3 με αντικείμενο την καλαθοσφαίριση.

– Επικοινωνία με τους Διευθυντές των Σχολείων για την οργάνωση των εγκαταστάσεων και διαχείριση όλων των λεπτομερειών της εκδήλωσης, όπως: μεταφορά εξοπλισμού, μετακίνηση μαθητών αν υπάρχει ανάγκη, λίστα ειδικών προσκεκλημένων.

– Μέτρηση της απόδοσης του έργου, χρησιμοποιώντας κατάλληλα συστήματα, εργαλεία και τεχνικές.

– Συντονισμός των εσωτερικών και εξωτερικών πόρων καθώς και διαχείριση ομάδας έργου.

– Τηλεφωνική επικοινωνία με αθλητικά σωματεία και προγραμματισμός επισκέψεων.

– Καταγραφή ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών λειτουργίας και απόδοσης χρησιμοποιώντας κατάλληλα συστήματα, εργαλεία και τεχνικές.

Προσόντα

– Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην Καλαθοσφαίριση

– Προπονητική εμπειρία σε αναπτυξιακές ηλικίες

– Γνώση Η/Υ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :

α) Επισύναψη αρχείου – Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία αναγράφονται τα πλήρη υπηρεσιακά στοιχεία (οργανική θέση, αριθμός μητρώου, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας)

β) Επισύναψη αρχείου – αποθηκευμένο με το ονοματεπώνυμο του αιτούντος – με συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτουν οι φορείς στους οποίους απασχολήθηκαν και το έργο που επιτέλεσαν όσοι ήταν αποσπασμένοι κατά τα προηγούμενα διδακτικά έτη.

γ) Επισύναψη αρχείου – Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για ποινικά αδικήματα του ιδίου νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, ή χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης κ.λπ.

Τέλος, το Δ.Σ. της ΕΟΚ διατηρεί απολύτως  το δικαίωμα της τελικής επιλογής των ανωτέρω συνεργατών με βάση, την εν γένει προσφορά τους στον αγωνιστικό αθλητισμό, την επιστημονική επάρκεια, την εμπειρία στις αντίστοιχες θέσεις, τα δείγματα υπευθυνότητας και συνεργατικότητας, την προσήλωση στις αξίες του αθλητισμού, την παιδαγωγική τους προσέγγιση αλλά και τη γεωγραφική κατανομή στο σύνολο της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση, το βιογραφικό και την υπεύθυνη δήλωση τους μεηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο schools@basket.gr, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη, 25.5.2022 και ώρα 13.00, προσθέτοντας ως θέμα στο email «Ονοματεπώνυμο –  Απόσπαση ΕΟΚ 2022-2023»