ΕΣΚΑ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)»

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδ. Έτους 2022-2023 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για μεταπτυχιακούς φοιτητές:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2022 – 2023-1