ΕΣΚΑ

Υπενθύμιση για Επανεγγραφή- Επικαιροποίηση Στοιχείων στο Μητρώο Γ.Γ.Α έως 31/07/22

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία-μέλη μας που είχαν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Γ.Γ.Α για το έτος 2021, ότι η προθεσμία υποβολής δήλωσης για επανεγγραφή- επικαιροποίηση στοιχείων για το έτος 2022 λήγει στις 31/07/2022.
Συγκεκριμένα:

Για σωματεία εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2021: Υποχρεωτικά ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 31/7/2022.
Μη υποβολή αίτησης σημαίνει διαγραφή από το Μητρώο και από μέλη Ομοσπονδιών.

• Για σωματεία μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2021 που είναι νέα Μέλη Ομοσπονδιών: ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 30/9/2022

Σημαντικές Αλλαγές σε σχέση με την περσινή δήλωση: