ΕΣΚΑ

Ε.Ο.Κ: Παράταση στην δήλωση αθλητών και Έναρξη μεταγραφικής περιόδου

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

“Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία της δήλωσης των αθλητών-τριων των σωματείων για την αγωνιστική περίοδο 2022-23 ως και τις 29 Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή. Γι’ αυτό τον λόγο η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΟΚ θα παραμείνει ανοιχτή για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι όλα τα σωματεία θα πρέπει να προβούν στην επιβεβαίωση της λίστας των αθλητών-τριών ακόμα και αν δεν διαγράψουν κανένα από αυτούς. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί η ως άνω σχετική λίστα θα εφαρμοστούν για τους αθλητές-τριες όσα προβλέπονται από τον κανονισμό μεταγραφών της ΕΟΚ και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παράταση αφορά τα σωματεία που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής τους στην ΕΟΚ έως και τις 15/7 . Τα σωματεία που δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους έως τις 15/7 και είναι εκπρόθεσμα, δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση στις λίστες των αθλητών τους και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού της ΕΟΚ  περί μη υποβολής της λίστας των αθλητών.

Μετά το πέρας της υποβολής των καταστάσεων αθλουμένων μελών θα αρχίσει η μεταγραφική περίοδος που θα υλοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΟΚ, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2022.”