ΕΣΚΑ

Λήξη προθεσμίας Εγγραφής στο Μητρώο ΓΓΑ 17/08/22

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία-μέλη μας ότι η προθεσμία υποβολής δήλωσης για επανεγγραφή- επικαιροποίηση στοιχείων για το έτος 2022 λήγει σήμερα 17/08/2022. Η μη υποβολή αίτησης σημαίνει διαγραφή από το Μητρώο.