ΕΣΚΑ

ΕΟΚ- Μείωση Παραβόλου Εκπρόθεσμων Μεταγραφών 18 και κάτω και Κατάργηση παραβόλου 13 και κάτω

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κοινοποιούμε την απόφαση της Ομοσπονδίας σχετικά με την μείωση του παραβόλου εκπρόθεσμης μεταγραφής για ηλικίες από 18 ετών και κάτω (2004-2008) από 300 σε 100 ευρώ, καθώς και την κατάργηση παραβόλου για ηλικίες από 13 ετών και κάτω (2009).
Υπενθυμίζουμε ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκπρόθεσμων μεταγραφών είναι στις 06/10/22:

ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΚΑΤΩ18 & ΚΑΤΩ13