ΕΣΚΑ

ΣΚΚΑ- Προκήρυξη Σχολής Κριτών

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η ανακοίνωση του ΣΚΚΑ:

“Ο Σ.Κ.Κ.Α. προκηρύσσει Σχολή Κριτών που θα διεξαχθεί στα γραφεία του Συνδέσμου μας στο ανοιχτό κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α. με ημερομηνία έναρξης 12 Δεκεμβρίου 2022.

 Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές στα γραφεία του Συνδέσμου μας κάθε Τρίτη και Πέμπτη 17:00 – 19:00 και ηλεκτρονικά στο e-mail  skka77@hotmail.com μέχρι και τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022.

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρονται στην αίτηση του Συνδέσμου μας την οποία θα βρείτε στο site μας: http://www.skka.gr/kritis.htm

  Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για την ώρα έναρξης των μαθημάτων.

  Το Δ.Σ. Σ.Κ.Κ.Α ”