ΕΣΚΑ

ΕΟΚ-Κλήση Αθλητών 2005-2006 για Rising Stars 28/01/23 Θεσσαλονίκη

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Κοινοποιούμε σε επισυναπτόμενο έγγραφο την Κλήση της Ομοσπονδίας αθλητών γεννημένων το 2005 & 2006 για τους αγώνες Rising Stars στην Θεσσαλονίκη στις 28/01/23.

TEMPLATE RISING STARS